ทีมแพทย์ เฟทิสคลินิก
นพ. อานิก อุษณกรกุล (หมอเฟท)
DR.ARNIK    USANAKORNKUL
CEO of FEATIS Clinic

- The  Degree of Doctor of Medicine ,Siriraj Hospital,Mahidol Thailand  

 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล                

 

- Certified Board of Plastic Surgery from Pramongkutkloa Hospital ,Thailand    

ศัลยแพทย์เฉพาะทางตกแต่ง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ

 

- Certificate of Completion in Plastic Surgery department from Asan   Medical Center ,Soul ,Korea

 

- Certificate of attendance from JW Plastic Surgery Center , Korea

 

- ปัจจุบันประจำหน่วยศัลยแพทย์ตกแต่ง กลุ่มงานศัลยกรรม, โรงพยาบาลนครปฐม

 

- CEO และ ศัลยแพทย์เฉพาะทางประจำเฟทิส คลินิค

นพ. เศวต หวังธรรมมั่ง (หมอฟู่)
DR.SAWET    WAHNGTHAMMANG

- The  Degree of Doctor of Medicine ,Siriraj Hospital,Mahidol Thailand    แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

- Certified Board of Plastic Surgery from Siriraj Hospital,Thailand    

ศัลยแพทย์เฉพาะทางตกแต่ง โรงพยาบาลศิริราช

 

- ปัจจุบัน เป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางตกแต่ง    ประจำโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี และ โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี  

พญ. มนลดา  กาญจนธารายนตร์์ (หมอฝ้าย)
DR.MONLADA KANJANATARAYONT

- The  Degree of Doctor of Medicine ,Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital   Mahidol University    แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    

 

- Certified Board of Plastic Surgery from Pramongkutkloa Hospital ,Thailand    ศัลยแพทย์เฉพาะทางตกแต่ง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ

 

- Certificate of completion in Plastic Surgery Department   from Tokyo University

 

- ปัจจุบันประจำหน่วยศัลยแพทย์ตกแต่ง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นพ.ณัฐพงษ์ วาณิชย์เจริญ (หมอเก๋า)
DR. NUTTHAPONG WANICHJAROEN

- The  Degree of Doctor of Medicine ,Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital   Mahidol University    

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า              

 

 - Certified Board of Plastic Surgery from Pramongkutkloa Hospital ,Thailand    ศัลยแพทย์เฉพาะทางตกแต่ง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 

- Plastic surgeon, Department of Plastic Surgery, Phramongkutklao College   of Medicine, Royal Thai Army, Thailand.  

 ปัจจุบันประจำหน่วยศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

- ปัจจุบัน ศัลยแพทย์เฉพาะทาง เฟทิสคลีนิค