top of page

รวมรีวิวศัลยกรรม

การแก้ไขปัญหารูปหน้า

ด้วยไขมันของตัวเอง

บอกลาอกแบน อกไข่ดาว

ด้วยศัลยแพทย์เฉพาะทาง

สันจมูกได้รูป 

 ทรงเข้ากับใบหน้า

เปลี่ยนชั้นตาที่เคยมีปัญหา

ให้สวยพร้อมเผชิญทุกสถานการณ์

จบปัญหาหน้าสั้น คางหัก

ด้วยการเสริมคางกับศัลยแพทย์เฉพาะทาง

bottom of page