WHY FEATIS

เฟทิส คลินิก ก่อตั้งโดย " นายแพทย์อานิก อุษณกรกุล"   โดยให้บริการศัลยกรรมและหัตถการความงามที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและ

เน้นคุณภาพ โดยทีมแพทย์ของทางเฟทิส กับผลงานที่มากกว่า 4,000 เคส จึงทำให้เฟทิส คลินิกได้รับการการรับอย่างแพร่หลาย

Call Center   :   097   130 0335

Open Daily :   10.30 -   18.00

ช่องทางเฟทิสคลินิก

  • face
  • line
  • ig